Cookie Statement

Cookie Statement Spread-IT B.V.

Bezorgklachten.nl is onderdeel van Spread-IT B.V.

In dit Cookie Statement van Spread-IT wordt uiteengezet op welke wijze via de website cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: Randapparatuur). In dit Cookie Statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Spread-IT ze?

Door het raadplegen van de website van Spread-IT kunnen cookies op uw Randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw Randapparatuur worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van Spread-IT

Spread-IT maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die Spread-IT zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Spread-IT heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Spread-IT heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor de doeleinden zoals hier genoemd.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Wij verwijzen u hiervoor naar de handleiding van uw browser.

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun t u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Privacy

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement of – in het geval van third party cookies – het privacy statement van die derde van toepassing. In ons Privacy Statement wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Kan dit Cookie Statement worden gewijzigd?

Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren u daarom regelmatig het Cookie Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kun u een e-mail sturen naar: info@spread-it.nl.